Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Outras Resolucións

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Outras Resolucións publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 66 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 12 , páx. 13 , páx. 14

Resolución Reitoral 13 de abril de 2016

Resolución Reitoral do 13 de abril sobre a creación do Comité Estratéxico TIC da USC Publicado permanentemente a partir de 15/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

R.R. do 7 de abril do 2016 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2016

Resolución reitoral do 7 de abril de 2016 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2016 Publicado permanentemente a partir de 08/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Secretaría Xeral (delegación de sinatura)

Resolución do 21 de outubro de 2015 pola que se delega a sinatura da potestade certificante do/da secretaria/o xeral en determinados órganos Publicado permanentemente a partir de 21/10/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución do 30 de xuño de 2015 da Secretaría Xeral

Resolución do 30 de xuño de 2015 de delegación de sinatura da potestade certificante da Secretaría Xeral da USC no Xefe de Sección da Unidade de Xestión Económica de Actividades de I+D por mor da baixa xustificada do Xefe da Unidade de Xestión Económica de I+D Publicado permanentemente a partir de 06/07/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

R.R. do 27 de marzo do 2015 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2015

Resolución reitoral do 27 de marzo de 2015 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2015 Publicado permanentemente a partir de 30/03/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 66 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 12 , páx. 13 , páx. 14