Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Outras Resolucións

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Outras Resolucións publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 69 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 13 , páx. 14

Resolución Secretaría Xeral (delegación de sinatura)

Resolución do 21 de outubro de 2015 pola que se delega a sinatura da potestade certificante do/da secretaria/o xeral en determinados órganos Publicado permanentemente a partir de 21/10/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución do 30 de xuño de 2015 da Secretaría Xeral

Resolución do 30 de xuño de 2015 de delegación de sinatura da potestade certificante da Secretaría Xeral da USC no Xefe de Sección da Unidade de Xestión Económica de Actividades de I+D por mor da baixa xustificada do Xefe da Unidade de Xestión Económica de I+D Publicado permanentemente a partir de 06/07/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

R.R. do 27 de marzo do 2015 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2015

Resolución reitoral do 27 de marzo de 2015 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2015 Publicado permanentemente a partir de 30/03/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

R.R. do 24 de marzo de 2014 sobre vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI-Ano 2014

R.R. do 24 de marzo de 2014 sobre vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI-Ano 2014 Publicado permanentemente a partir de 26/03/2014. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 69 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 13 , páx. 14