Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 4 , páx. 5

Instrución XII/2015

Instrución XII/2015, da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela sobre a xestión e procedementos de tramitación de altas e baixas por incapacidade temporal. Publicado permanentemente a partir de 19/11/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XI/2015

Instrución XI/2015 da Xerencia aclaratoria dos termos da adxudicación do contrato de reprografía e pola que se establece o procedemento de inserción automática de cargos internos derivados dos traballos realizados polo concesionario de dito servizo da USC. Publicado permanentemente a partir de 01/10/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución X/2015

Instrución X/2015 de Xerencia pola que se regula a colaboración do persoal de conserxería dos centros na renovación dos contrasinais de acceso aos servizos telemáticos da USC por parte dos seus usuarios Publicado permanentemente a partir de 09/09/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VIII/2015

Instrución VIII/2015 da Xerencia da USC pola que se establece o tope de remuneración por hora de colaboración do Persoal de Administración e Servizos en títulos propios Publicado permanentemente a partir de 09/09/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2015

Instrución IX/2015 da Xerencia para a definición e articulación operativa dos programas institucionais de I+D+i (PI) Publicado permanentemente a partir de 09/09/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 4 , páx. 5