Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 28 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 4 , páx. 5 , páx. 6

Instrución V/2016 da Xerencia

Instrución V/2016 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela (USC) pola que se procede a actualizar os códigos que definen a clasificación económica Publicado permanentemente a partir de 18/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución I/2016

Instrución I/2016 da Xerencia pola que se establece o procedemento de supervisión da execución do contrato do servizo de limpeza do campus de Santiago actualmente contratado coa empresa CLECE S.A. Publicado permanentemente a partir de 15/01/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XIII/2015

Instrución XIII/2015 da Xerencia pola que se actualiza o procedemento de presentación de facturas polos provedores da USC Publicado permanentemente a partir de 16/12/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XII/2015

Instrución XII/2015, da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela sobre a xestión e procedementos de tramitación de altas e baixas por incapacidade temporal. Publicado permanentemente a partir de 18/11/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XI/2015

Instrución XI/2015 da Xerencia aclaratoria dos termos da adxudicación do contrato de reprografía e pola que se establece o procedemento de inserción automática de cargos internos derivados dos traballos realizados polo concesionario de dito servizo da USC. Publicado permanentemente a partir de 01/10/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 28 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 4 , páx. 5 , páx. 6