Ir ao contido da páxina

Relación de procedementos de Xestión académica , Expedientes académicos , Solicitude de recoñecemento de estudos

Procedementos de Xestión académica , Expedientes académicos , Solicitude de recoñecemento de estudos que poden iniciarse desde a sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir son unha relación parcial. Se non encontra o procedemento, empregue a opción de busca.

A lista contén 5 elemento/s.

Adaptación de estudos cursados

Solicitude de adaptación de estudos cursados para a mesma titulación oficial

Instrucións e inicio do procedemento

Imputación de actividades de libre elección

Imputación ao expediente académico de actividades de libre elección por parte do estudante

Instrucións e inicio do procedemento

Recoñecemento e validación de estudos

Solicitude de validación de estudos cursados en ensinanzas oficiais e recoñecemento de experiencia laboral e profesional

Instrucións e inicio do procedemento

Acreditación de estudos de linguas modernas

Solicitude de eficacia académica para estudos de linguas modernas cursados en institucións acreditadas

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude de recoñecemento de actividades e competencias transversais

Solicitude de recoñecemento de actividades e competencias transversais

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 5 elemento/s.