Ir ao contido da páxina

Relación de procedementos de Xestión de persoal

Procedementos de Xestión de persoal que poden iniciarse desde a sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir son unha relación parcial. Se non encontra o procedemento, empregue a opción de busca.

A lista contén 10 elemento/s.

Solicitude de compatibilidade con actividades públicas ou privadas

Este procedemento serve para solicitar a compatibilidade do posto desenvolvido na USC cunha segunda actividade, pública ou privada.

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude certificados de xestión de persoal

Este procedemento serve para solicitar diversos tipos de certificados emitidos polo Servizo de Xestión de Persoal.

Instrucións e inicio do procedemento

Concurso Público de méritos, para a contratación de persoal que especificamente colabore en actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos, para a contratación de persoal que especificamente colabore en actividades e proxectos de investigación

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria de selección para elaborar listaxes de espera de persoal funcionario interino de administración e servizos (PAS)

Convocatoria de selección para elaborar listaxes de espera de persoal funcionario interino de administración e servizos (PAS)

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria de selección para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado temporal

Solicitude para as convocatorias de selección para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado temporal.

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria persoal funcionario de administración e servizos (PAS).

Convocatoria persoal funcionario de administración e servizos (PAS)

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria persoal laboral de administración e servizos (PAS)

Convocatoria persoal laboral de administración e servizos (PAS)

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria de selección para elaborar listaxes de espera de persoal laboral temporal de administración e servizos (PAS)

Convocatoria de selección para elaborar listaxes de espera de persoal laboral temporal de administración e servizos (PAS)

Instrucións e inicio do procedemento

Convocatoria de selección para a provisión de prazas de persoal docente e investigador con vinculación permanente

Solicitude para as convocatorias de selección para a provisión de prazas de persoal docente e investigador con vinculación permanente.

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude para a avaliación de méritos docentes da convocatoria 2019

Solicitude para a avaliación de méritos docentes da convocatoria 2019

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 10 elemento/s.