Ir ao contido da páxina

Solicitude polo doutorando ou doutoranda para que a súa tese sexa defendida a través de medios telemáticos

Solicitude polo doutorando ou doutoranda para que a súa tese sexa defendida a través de medios telemáticos

Identificación

Código: PXA-11/04

Nome: Solicitude polo doutorando ou doutoranda para que a súa tese sexa defendida a través de medios telemáticos.

Clasificación: Xestión académica, Doutoramento, Peticións EDIUS.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude

Descrición

Este procedemento permite que un doutorando ou unha doutoranda solicite que a súa tese sexa defendida a través de medios telemáticos.

É preciso achegar un pdf coas declaracións de conformidade dos membros do tribunal a participar de xeito telemático.

Unha vez asinada e presentada a solicitude, o persoal da EDIUS tramitará esta segundo o procedemento establecido.

Documentación asociada ó procedemento